Åndelige inspirationsaftener.

Disse aftener bliver lagt til rette indholdsmæssigt og energimæssigt i forhold til behovet hos de, der er til stede den enkelte aften.

På disse aftener kontakter jeg den åndelige verden gennem det, jeg kalder inspireret tale - dvs. jeg går ind i en oplevelse af hvilke energivæsener, der er til stede den enkelte aften og videreformidler det, jeg oplever der siges.

Der tales ofte over et tema. Ofte er der en kommentar til verdensbegivenheder og næsten altid berøres udvikling - hvad er positivt at have fokus på lige nu.

Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål til uddybelse eller afklaring af det sagte. Indeholdet af resten af aftenen varierer - men indeholder næsten altid en guided, indre oplevelse og klarsyn til de fremmødte.

En dejlig aften der ofte giver et løft.

  Eksempel på en åndelige inspirationsaften.